Abonnementsbetingelser

 

  1. Binding og opsigelse

Alle abonnementer løber indtil opsigelse.

 

Abonnementet købes for en periode på 12 måneder af gangen. Abonnementet fornyes automatisk ved hvert årsskifte, så længe det ikke er blevet opsagt af Lou Advokater P/S eller abonnenten.

 

Abonnementet kan opsiges uden varsel af Lou Advokater P/S, hvis betaling ikke sker rettidigt, eller abonnenten krænker en eller flere af de i nærværende abonnementsbetingelser nævnte rettigheder.

 

Abonnentens opsigelse skal ske senest 1 måned inden udløbet af den 12-måneders bindingsperiode, hvis abonnenten ikke ønsker sit abonnement automatisk fornyet i overensstemmelse med nærværende vilkår for abonnementet.

 

Hvis abonnenten er forbruger fornyes abonnementet ikke, men løber indtil opsigelse. I så fald kan abonnenten opsige abonnementet med et varsel på 3 måneder.

 

Ved opsigelse af abonnementet vil abonnenten på udløbsdagen få deaktiveret sin adgang til hjemmesiden, www.persondataret.eu, hvormed abonnentens adgang til materiale på hjemmesiden ophører helt. Hvis opsigelsen skyldes abonnentens misligholdelse af nærværende vilkår ophører dennes adgang til hjemmesiden straks.

 

  1. Oprettelse og betaling

Abonnementer oprettes ved abonnentens henvendelse til advokat Stephan Fischer Hvam enten på tlf. nr. 61 264 710 eller pr. mail til sfh@lou.dk.

 

Ved modtagelsen af en henvendelse fra abonnenten angående indgåelse af abonnement, anses abonnementet for stiftet. Snarest muligt herefter fremsendes bekræftelse til abonnentens oplyste e-mailadresse.

 

Abonnementet anses for tegnet 14 dage efter Lou Advokater P/S´s modtagelse af henvendelsen fra abonnenten, hvis abonnenten er forbruger. Hvis abonnenten ikke er forbruger anses abonnementet tegnet på tidspunktet for advokatfirmaets modtagelse af abonnentens henvendelse angående indgåelse af abonnement.

 

Ved oprettelse af abonnement opnår abonnenten brugsret til diverse paradigmer og artikler (varierer efter abonnementstype), med de begrænsninger der fremgår af ordrebekræftelsen og nærværende abonnementsbetingelser.

 

Betaling sker ved fakturering, og skal senest være Lou Advokater P/S i hænde 10 dage efter modtagelsen af faktura. Der faktureres for 1 års abonnement af gangen, regnet fra stiftelsesdatoen.

 

Opsigelse af abonnementet danner ikke grundlag for refundering af det betalte.

 

  1. Fortrydelsesret

Er abonnenten forbruger, har vedkommende 14 dages fortrydelsesret efter reglerne i forbrugeraftaleloven. Abonnenten anses for værende en forbruger, når denne ved brugen af sit abonnement hovedsagelig handler uden for sit erhverv.

 

Der indrømmes ingen fortrydelsesret til erhvervsdrivende. Abonnenten anses for værende erhvervsdrivende, når denne i sin brug af abonnementet hovedsagelig handler inden for sit erhverv.

 

  1. Brug af abonnementet

Et abonnement må kun bruges af den bruger, som abonnementet er indkøbt til. Der oprettes en bruger pr. abonnement.

 

Al materiale abonnenten kommer i besiddelse af i forbindelse med brug af abonnementet, må kun anvendes til abonnentens egne forhold. Videregivelse, videreformidling eller videresalg af det materiale, som abonnenten opnår adgang til i medfør af abonnementet, er strengt forbudt og anses for at være væsentlig misligholdelse af abonnementet. Se nærmere herom under pkt. 6.

 

  1. Brug af den juridiske hotline

Abonnenter med adgang til den juridisk hotline, har adgang til juridisk rådgivning herigennem inden for Lou Advokater P/S’ almindelige åbningstider, der udgør mandag til torsdag fra kl. 08:30 til 16:30 og fredag fra kl. 08:30 til 15:00.

 

Rådgivning ved brug af den juridiske hotline begrænses til generelle spørgsmål og vejledning vedrørende databeskyttelseslovgivning, og det materiale, som er tilgængeligt igennem Hjemmesiden.

 

Rådgivningen ved brug af den juridiske hotline begrænses til generel vejledning. Rådgivning om konkrete sager og involvering heri omfattes ikke af hotline-servicen. Der vil i stedet blive oprettet en sag ved Lou Advokater P/S, som faktureres særskilt.

 

  1. Rettigheder

Ved stiftelse af abonnementet, gives der adgang til brug af diverse dokumenter, som findes og downloades på Hjemmesiden. Brugsretten hertil er begrænset til den enkelte abonnent, og der må ikke uden skriftligt samtykke fra Lou Advokater P/S ske nogen form for videredistribuering (herunder videregivelse, videreformidling og videresalg) til tredjemand af adgang til eller materiale fra Hjemmesiden.

 

Lou Advokater P/S, eller tredjemand fra hvem Lou Advokater P/S afleder sine rettigheder, har ophavsret og enhver anden rettighed til al materiale, der forefindes på Hjemmesiden.

 

Abonnenten skal respektere de i pkt. 6 nævnte rettigheder, og er Lou Advokater P/S ansvarlig uden beløbsmæssig begrænsning for tilsidesættelse af disse rettigheder, herunder uberettiget videregivelse af materiale opnået ved brug af abonnementet.

 

  1. Ansvar

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende dansk ret.

 

Lou Advokater P/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for abonnenters brug af det materiale, som formidles på Hjemmesiden, herunder abonnentens udfyldelse af de tilgængelige paradigmer.

 

  1. Persondata

I forbindelse med oprettelse af abonnement skal oplyses navn, firmanavn, cvr. nummer, firmaadresse, og e-mail. Oplysningerne anvendes til identifikation af abonnenten og dennes virksomhed med henblik på at give adgang til de materialer og serviceydelser, der indgår ved køb af de forskellige abonnementstyper.

 

Hvis abonnenten udgør en fysisk person i Databeskyttelsesforordningens forstand, fremsendes særskilt informationsskrivelse, som iagttager Lou Advokaters oplysningspligt i henhold til forordningens artikel 13.

 

Personoplysningerne opbevares sikkert, og anvendes primært til kontrol af Abonnementsbetingelsernes pkt. 4 og overholdelse af rettighederne i pkt. 6.

 

Anmodning om ændring, tilføjelse eller sletning af oplysninger kan ske ved henvendelse til kha@lou.dk. Fortsat benyttelse af abonnement kræver dog, at Lou Advokater P/S har en række fornødne oplysninger, hvorfor enhver anmodning om ændring, tilføjelse eller sletning ikke kan imødekommes.

 

Ved opsigelse og udløb af abonnement, vil dine personoplysninger automatisk blive slettet indenfor en periode på 36 måneder fra opsigelses- eller udløbsdagen.

 

Ved spørgsmål vedrørende behandling af dine personoplysninger, er abonnenten velkommen til at kontakte advokat Stephan Fischer Hvam på ovenfor anførte kontaktinformationer.

 

  1. Lovvalg og værneting

Abonnementsaftalen er undergivet dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med abonnementsaftalen, skal anlægges og afgøres ved Randers Byret.

Hvordan bliver jeg medlem?

Du kan blive medlem ved at kontakte persondataekspert Stephan Fischer Hvam på tlf.nr.: 61 264 710
eller sende en mail til persondata@lou.dk.

Herefter vil du modtage logininformation på mail.

”Persondataret.eu er de nødvendige skabeloner og alle relevante informationer indenfor persondataret samlet et sted, hvilket gør sitet til et unikt værktøj for virksomheder, der er underlagt disse krav.”

Jan Toft Olesen, advokat (H), partner, LOU Advokater

Hvem står bag?

Persondataret.eu er udviklet og serviceres af Lou Advokater, der er førende eksperter på området. Alle henvendelser eller spørgsmål til servicen bedes henvendes til persondata@lou.dk.