Abonnementsbetingelser

 

1. Binding og opsigelse

Alle abonnementer løber indtil opsigelse.

Abonnementet købes for en periode på 12 måneder ad gangen, fra den 1. januar til den 31. december. Hvis abonnementet tegnes efter den 1. januar beregnes prisen forholdsmæssigt, jf. pkt. 2.

Abonnementet fornyes automatisk ved hvert årsskifte, så længe det ikke er blevet opsagt af Lou Advokatfirma P/S eller abonnenten.

Abonnementet kan opsiges uden varsel af Lou Advokatfirma P/S, hvis betaling ikke sker rettidigt, eller abonnenten krænker en eller flere af de i nærværende abonnementsbetingelser nævnte rettigheder.

Abonnentens opsigelse skal ske pr. mail til kha@lou.dk senest 1 måned inden udløbet af den 12-måneders bindingsperiode, hvis abonnenten ikke ønsker sit abonnement automatisk fornyet i overensstemmelse med nærværende vilkår for abonnementet.

Ved opsigelse af abonnementet vil abonnenten på udløbsdagen få deaktiveret sin adgang til hjemmesiden, www.persondataret.eu, hvormed abonnentens adgang til materiale på hjemmesiden ophører helt. Hvis opsigelsen skyldes abonnentens misligholdelse af nærværende vilkår ophører dennes adgang til hjemmesiden straks.

 

2. Oprettelse og betaling

Abonnementer oprettes ved abonnentens henvendelse til Kasper Hendrup Andersen enten på tlf. nr. 60 13 36 25 eller pr. mail til kha@lou.dk.

Ved modtagelsen af en henvendelse fra abonnenten angående indgåelse af abonnement, anses abonnementet for stiftet. Straks herefter fremsendes bekræftelse til abonnentens oplyste e-mailadresse.

Ved oprettelse af abonnement opnår abonnenten brugsret til diverse paradigmer og artikler (varierer efter abonnementstype), med de begrænsninger der fremgår af ordrebekræftelsen og nærværende abonnementsbetingelser.

Betaling sker ved fakturering, og skal senest være Lou Advokatfirma P/S i hænde 10 dage efter modtagelsen af faktura. Der faktureres for 1 års abonnement ad gangen, der løber fra den 1. januar til den 31. december.

Opsigelse af abonnementet danner ikke grundlag for refundering af det betalte.

 

3. Fortrydelsesret

Der gælder ingen fortrydelsesret.

 

4. Brug af abonnementet

Et abonnement må kun bruges af den bruger, som abonnementet er indkøbt til. Der oprettes en bruger pr. abonnement.

Al materiale abonnenten kommer i besiddelse af i forbindelse med brug af abonnementet, må kun anvendes til abonnentens egne forhold. Videregivelse, videreformidling eller videresalg af det materiale, som abonnenten opnår adgang til i medfør af abonnementet, er strengt forbudt og anses for at være væsentlig misligholdelse af abonnementet. Se nærmere herom under pkt. 6.

 

5. Brug af den juridiske hotline

Abonnenter har adgang til juridisk rådgivning inden for Lou Advokatfirma P/S’ almindelige åbningstider, der er mandag til torsdag fra kl. 08:30 til 16:30 og fredag fra kl. 08:30 til 15:00.

Rådgivning ved brug af den juridiske hotline begrænses til generelle spørgsmål og vejledning vedrørende databeskyttelseslovgivning, og det materiale, som er tilgængeligt igennem Hjemmesiden.

Rådgivningen ved brug af den juridiske hotline begrænses til generel vejledning. Rådgivning om konkrete sager og involvering heri omfattes ikke af hotline-servicen.

 

6. Rettigheder

Ved tegning af abonnementet gives der adgang til brug af diverse dokumenter, som findes og downloades på Hjemmesiden. Brugsretten hertil er begrænset til den enkelte abonnent, og der må ikke uden skriftligt samtykke fra Lou Advokatfirma P/S ske nogen form for videredistribuering (herunder videregivelse, videreformidling og videresalg) til tredjemand af adgang til eller materiale fra Hjemmesiden.

Lou Advokatfirma P/S, eller tredjemand fra hvem Lou Advokatfirma P/S afleder sine rettigheder, har ophavsret og enhver anden rettighed til al materiale, der forefindes på Hjemmesiden.

Abonnenten skal respektere de i pkt. 6 nævnte rettigheder, og er Lou Advokatfirma P/S ansvarlig uden beløbsmæssig begrænsning for tilsidesættelse af disse rettigheder, herunder uberettiget videregivelse af materiale opnået ved brug af abonnementet.

 

7. Ansvar

Hver part er ansvarlig for egne handlinger og undladelser efter gældende dansk ret.

Lou Advokatfirma P/S er under ingen omstændigheder ansvarlig for abonnenters brug af det materiale, som formidles på Hjemmesiden, herunder abonnentens udfyldelse af de tilgængelige paradigmer.

 

8. Persondata

I forbindelse med oprettelse af abonnement skal oplyses navn, firmanavn, cvr. nummer, firmaadresse, og e-mail. Oplysningerne anvendes til identifikation af abonnenten og dennes virksomhed med henblik på at give adgang til de materialer og serviceydelser, der indgår ved køb af de forskellige abonnementstyper.

Personoplysningerne opbevares sikkert, og anvendes primært til kontrol af Abonnementsbetingelsernes pkt. 4 og overholdelse af rettighederne i pkt. 6.

Anmodning om ændring, tilføjelse eller sletning af oplysninger kan ske ved henvendelse til persondata@lou.dk. Fortsat benyttelse af abonnement kræver dog, at Lou Advokatfirma P/S har en række fornødne oplysninger, hvorfor enhver anmodning om ændring, tilføjelse eller sletning ikke kan imødekommes.

Ved opsigelse og udløb af abonnement, vil dine personoplysninger automatisk blive slettet indenfor en periode på 36 måneder fra opsigelses- eller udløbsdagen.

Ved spørgsmål vedrørende behandling af dine personoplysninger, er abonnenten velkommen til at kontakte Kasper Bjerre Hendrup Andersen.

 

9. Lovvalg og værneting

Abonnementsaftalen er undergivet dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med abonnementsaftalen, skal afgøres ved de ordinære domstole.

Betingelse 1

Lorem ipsum tekst Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Betingelse 2

Lorem ipsum tekst Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Hvordan bliver jeg medlem?

Du kan blive medlem ved at kontakte persondataekspert Kasper Hendrup Andersen på tlf.nr.: 60 13 36 25
eller sende en mail til persondata@lou.dk.

Herefter vil du modtage logininformation på mail.

”Persondataret.eu er de nødvendige skabeloner og alle relevante informationer indenfor persondataret samlet et sted, hvilket gør sitet til et unikt værktøj for virksomheder, der er underlagt disse krav.”

Jan Toft Olesen, advokat (H), partner, LOU Advokatfirma

Hvem står bag?

Persondataret.eu er udviklet og serviceres af Lou Advokatfirma, der er førende eksperter på området. Alle henvendelser eller spørgsmål til servicen bedes henvendes til persondata@lou.dk.