VIGTIGT: Oplys kun navn og kontaktoplysninger, hvis din anmeldelse IKKE skal være anonym. Indtastes navn og kontaktoplysninger, vil LOU Advokater blive bekendt med disse oplysninger. Oplysninger vil alene blive videregivet til virksomheden, som din anmeldelse vedrører, hvis du giver tilladelse hertil i anmeldelsen.

Når du har indsendt til anmeldelse til LOU Advokater, vil virksomhedens udpegede ansvarlig for whistleblowerordningen få besked om, at der er foretaget en anmeldelse, og vil kunne se de anmeldte oplysninger. Hverken virksomheden eller dennes ansvarlig vil have mulighed for at identificere dig, medmindre du har givet tilladelse hertil. Du kan få information om, hvem der er virksomhedens ansvarlig for ordningen i virksomhedens whistleblowerpolitik.

Ved tekniske udfordringer i forbindelse med brug af LOU Advokaters anmeldelsesformular, der fremgår nedenfor, kan LOU Advokater kontaktes på tlf.nr. 70 300 500 eller info@lou.dk. LOU Advokater vil ikke videregive oplysninger om dette til virksomheden.

Hvis virksomhedens whistleblowerordning ikke er lovpligtig iht. whistleblowerloven og dermed baseret på en frivillig ordning (hvilket normalt vil være tilfældet hvis virksomheden har under 50 ansatte), så er der i databeskyttelseslovgivningen ikke behandlingsgrundlag for at behandle følsomme personoplysninger, dvs. om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, helbredsoplysninger eller oplysninger om en fysisk persons seksuelle forhold eller seksuelle orientering omfattet af databeskyttelsesforordningens artikel 9. Efter en konkret vurdering vil anmeldelser i relation til en frivillig whistleblowerordning der indeholder disse særlige kategorier af personoplysninger derfor som udgangspunkt straks blive slettet ved modtagelsen. Du vil modtage information om dette, hvis du har oplyst dine kontaktinformationer.

Du skal være særligt opmærksom på, at LOU Advokater alene behandler din anmeldelse, hvis virksomheden på tidspunktet for din indgivelse af anmeldelsen har en gældende aftale med LOU Advokater om håndtering af dets whistleblowerordning. Hvis virksomheden ikke har en aftale herom, vil LOU Advokater straks slette din anmeldelse ved modtagelsen. Du vil modtage information om dette, hvis du har oplyst dine kontaktinformationer.

Anmeldelsesformular
(English version here)


Angiv virksomhedens navn, evt. CVR-nr.
Giv en kort beskrivelse af din anmeldelse. Feltet skal udfyldes.
Du skal uddybe din anmeldelse i dette felt. Det kan indebære en beskrivelse af de faktiske forhold, angivelse af navne på de ansvarlige personer, henvisninger til konkrete sager (husk journalnummer) eller hændelser. Feltet skal udfyldes.
Det er frivilligt om du vil oplyse din e-mail. Din e-mail vil blive brugt i tilfælde, hvor der opstår spørgsmål til din anmeldelse. Din e-mail - og dermed din identitet - vil SOM UDGANGSPUNKT ikke blive videregivet til din virksomhed, medmindre du giver tilladelse hertil nedenfor. Hvis du ikke giver tilladelse, vil oplysningen om din e-mail alene blive behandlet af LOU Advokater med henblik på at sikre en korrekt anmeldelse.
Det er frivilligt om du vil oplyse dit navn og dine kontaktinformationer (tlf.nr. og e-mail). Dine kontaktinformationer vil alene blive anvendt, hvis du ønsker at blive kontaktet af virksomhedens sikkerhedsansvarlige, jf. nedenfor.

I forbindelse med indsendelsen af din anmeldelse til LOU Advokater behandles dine personoplysninger, hvis du angiver dit navn og/eller dine kontaktoplysninger. I så fald kan du læse nærmere om advokatfirmaets behandling af dine personoplysninger, der udføres på vegne af virksomheden, ved at klikke her: https://www.lou.dk/persondata/whistleblowerordningen/