Nyheder

Seneste nyt fra os til dig.

LOU ADVOKATER’S WHISTLEBLOWER SCHEME

LOU ADVOKATER’S WHISTLEBLOWER SCHEME

IMPORTANT: Only provide name and contact information if your report is NOT to be anonymous. If name and contact details are entered, LOU Advokater will become familiar with this information. Information will only be passed on to the company to which your report...

læs mere
Datatilsynet offentliggør opdateret vejledning om samtykke

Datatilsynet offentliggør opdateret vejledning om samtykke

Datatilsynet offentliggjorde den 5. maj 2021 en opdateret vejledning om behandlingsgrundlaget samtykke. Imidlertid rummer vejledningen ikke de store nyheder, da opdateringen primært angår uddybninger, præciseringer og aktuel praksis. I den henseende er følgende `nyt´...

læs mere
Databeskyttelse ift. MS Outlook?

Databeskyttelse ift. MS Outlook?

LOU ADVOKATERS OUTLOOOK VEJLEDNING  LOU Advokater har udfærdiget en vejledning, der handler om, hvordan du - eller dine kollegaer - iagttager databeskyttelse i forbindelse med brugen af MS Outlook. Det kan nemlig være en uoverskuelig opgave, at gennemse samtlige...

læs mere
Ulovlig overvågning af ansatte i H&M!

Ulovlig overvågning af ansatte i H&M!

Hennes og Mauritz (H&M) er af det tyske Datatilsyn pålagt en millionbøde, som følge af virksomhedens ulovlige praksis med grov overvågning af de ansatte i en lang periode. H&M har nemlig foretaget en gennemgribende og systematisk overvågning af dem, som var/er...

læs mere
Datatilsynets tilsyn med Varde Kommunes fortegnelser

Datatilsynets tilsyn med Varde Kommunes fortegnelser

Datatilsynet valgte i efteråret 2018 at føre tilsyn med Varde Kommunes fortegnelse. En tilsynsforretning (j.nr. 2018-423-0018), der bemærkelsesværdigt først blev afsluttet cirka to år efter, nemlig i august 2020. Tilsynet afslørede flere problemer med Kommunens...

læs mere
Datatilsynets opdaterede vejledning om førelse af fortegnelser

Datatilsynets opdaterede vejledning om førelse af fortegnelser

Datatilsynet og Justitsministeriet offentliggjorde i februar 2018 en vejledning om fortegnelse. Vejledningen rummede myndighedernes bud på, hvad en pligtig fortegnelse skulle indeholde for at overholde kravene i Databeskyttelsesforordningens artikel 30. Efterfølgende...

læs mere
Intern deling af oplysninger om opsagt medarbejder?

Intern deling af oplysninger om opsagt medarbejder?

Datatilsynet har den 18. juni 2020 truffet afgørelse i en klagesag (offentliggjort den 4. september 2020), j.nr. 2019-31-2550, der omhandlede, hvorvidt en arbejdsgiver havde ret til at videregive personoplysninger om en afskediget ansat (f.eks. årsag til afskedigelse)...

læs mere
LOU ADVOKATERS WHISTLEBLOWERORDNING

LOU ADVOKATERS WHISTLEBLOWERORDNING

VIGTIGT: Oplys kun navn og kontaktoplysninger, hvis din anmeldelse IKKE skal være anonym. Indtastes navn og kontaktoplysninger, vil LOU Advokater blive bekendt med disse oplysninger. Oplysninger vil alene blive videregivet til virksomheden, som din anmeldelse...

læs mere
COVID-19: Hjemmearbejdspladser

COVID-19: Hjemmearbejdspladser

Midlertidig lukning af offentlige institutioner, restauranter m.v. som tiltag mod spredning af coronavirussen afstedkommer et stærkt forøget behov for hjemmearbejdspladser. Arbejdsgivere skal i forbindelse med de ansattes benyttelse af at arbejde hjemmefra være...

læs mere
Samtykke – særligt i forbindelse med telefonsalg

Samtykke – særligt i forbindelse med telefonsalg

Mange steder anvendes der samtykkeerklæringer, og det kan derfor være fristende, at forlade sig til at tro, at et samtykke “bare” er et samtykke. Det er imidlertid ikke altid tilfældet, hvilket Datatilsynet i en nyere afgørelse igen slår fast.

læs mere