Du modtager en anmodning om ret til indsigt. Hvad gør du? Hvornår skal du senest svare? Hvad skal du svare? Hvordan skal du svare?

Den registreredes ret til indsigt er blot en af rettighederne efter forordningen, der tillige indeholder rettighederne: retten til berigtigelse, retten til at blive glemt, retten til begrænsning, retten til indsigelse, retten til dataportabilitet samt retten til ikke at være genstand for automatiske individuelle afgørelser.

De registreredes rettigheder efter databeskyttelsesforordningen kan ofte få sveden til at perle. Virksomhedens udsigt til at ende i en regulær shitstorm og endda blive idømt bøder efter forordningens høje bødeniveau gør besvarelsen af rettighedsanmodningen til en arbejdsopgave, som de fleste vil gå en stor bue udenom.

Virksomhedernes afstandtagen til de registreredes rettigheder skyldes almindeligvis manglende overblik over netop de krav, som forordningen pålægger virksomheden.

LOU Advokatfirma inviterer til kursus i de registreredes rettigheder, hvor formålet er at afmystificere og overskueliggøre forpligtelserne i forbindelse med besvarelsen af de registreredes rettigheder.

Kursets indhold

Overdrejningspunktet for kurset vil være de registreredes rettigheder ud fra et virksomhedssynspunkt, altså hvilke krav en virksomhed skal imødegå for at overholde dets forpligtelser.

Kurset er bygget op om en række virkelighedsnære cases, der sætter skarpt fokus på dagligdagens vanskeligheder i forbindelse med besvarelsen af rettighederne.

Kurset vil omhandle følgende:

  • Gennemgang af de processuelle regler for iagttagelsen af de registreredes rettigheder, såsom bl.a. hvem kan anmode om udøvelse af rettighederne, hvordan virksomheden skal kommunikere med de registrerede, tidsfrister for besvarelse af anmodningen, anmodning om identifikation af den registrerede samt afvisning af den registreredes anmodning.
  • Gennemgang af et udvalg af de registreredes rettigheder, såsom ret til indsigt, ret til berigtigelse, ret til sletning, ret til begrænsning samt ret til indsigelse.

Der vil blive udleveret relevant materiale om registreredes rettigheder ifølge databeskyttelsesforordningens, som er nævnt ovenfor, der er brugbart som opslagsværk efterfølgende samt kursets powerpoint.

Praktisk

Kurset afholdes torsdag den 22. november 2018, kl. 09.30-14.30, Østergrave 4, 1. sal, 8900 Randers C.

Der serveres kaffe, te, vand og frugt samt en sandwich. Kurset svarer til 5,5 lektioner. Der udleveres kursusbevis.

Pris ekskl. moms: 1.500,00 kr.

 

Tilmelding

 

Du kan tilmelde dig gennem nedenstående formular, hvor du skal oplyse dit navn, e-mail, virksomhedens navn og cvr-nr. Tilmeldingen er bindende.

Herefter vil du modtage en bekræftelsesmail, der bliver sendt til den oplyste e-mail adresse.

 

Beskriv kort dit arbejdsområde eller virksomhedens kerneaktiviteter således, at kursets cases kan udfærdiges så virkelighedsnært som muligt. Dette felt er valgfrit at udfylde.