Personoplysninger i kontraktforhold

Personoplysninger i kontraktforhold

Grundlaget for behandling af personoplysninger kan være mangfoldige, men det er samtidigt vigtigt som dataansvarligt at være bevidst om, på hvilket grundlag behandlingen sker. Ét at mange behandlingsgrundlag er en kontrakt imellem to eller flere parter. Ét bærende punkt for at en kontrakt kan danne grundlag for behandling af personoplysninger er nødvendighed.


Læs mere