Fordeling af dataansvar i forbindelse med virksomhedspraktik

Fordeling af dataansvar i forbindelse med virksomhedspraktik

Projektorienterede forløb er en veletableret del af mange uddannelser, og der er for mange virksomheder tale om en velsmurt maskine, hvor det er fast kutyme, at de tager imod praktikanter.

Men med GDPR’s indtog kan et sådant forløb give anledning til visse nye overvejelser, for institutionerne såvel som virksomhederne.

Det måtte Københavns Universitet således erkende, da Datatilsynet traf afgørelse i en sag om dataansvar den 19/08 i år.


Læs mere