Datatilsynet kan selv vælge at gennemføre tilsyn hos virksomheder og myndigheder, men kan ligeså vel være blevet opfordret hertil af en virksomheds kunder eller ansatte mv. Men hvordan selve tilsynet foregår kan varierer. Datatilsynet har imidlertid offentliggjort en række dokumenter, som de har anvendt i forbindelse med indledningen af tilsyn.

Datatilsynets fokus lader til at være rettet imod de informationer, som skal være indeholdt i virksomhedernes fortegnelser, samt de behandlingsgrundlag virksomhederne baserer deres behandling på. Herunder rettes der spørgsmål til, hvilket grundlag virksomhederne anvender til at sende markedsføring, som netop er et punkt, mange virksomheder har kæmpet og fortsat kæmper med.

Datatilsynet udtaler i forbindelse med offentliggørelsen af spørgeskemaerne, at ”det er vigtigt at understrege, at der typisk er tale om forskellige spørgsmål fra tilsyn til tilsyn – spørgeskemaerne kan med andre ord ikke bruges som en afgrænset tjekliste.”

LOU Advokatfirma vil derfor altid anbefale, at man sikrer sig, at man er helt compliant med databeskyttelseslovgivningens krav, og samtidig husker at sikre den fornødne dokumentation, i tilfælde af at Datatilsynet en dag ønsker at gennemføre tilsyn hos en.

I højre side findes Datatilsynets spørgeskemaer.